Opis produktu

Etapy pracy przy przygotowaniu „szkolenia szytego na miarę”

1. Określenie celu szkolenia
2. Doprecyzowanie potrzeb audytorium
3. Rozpoznanie organizacji
4. Przedstawienie koncepcji merytorycznej
5. Samo sedno, czyli akcja
6. Materiały szkoleniowe.