Opis produktu

OSOBISTY DEKALOG CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ WYPALENIU ZAWODOWEU.
Wykład dotyczący genezy wypalenia zawodowego i jego przeciwdziałaniu.

1.Czuję, myślę, mówię – spójnie.
2. Zawsze mam wybór- kim się otaczam, z kim jestem i KIM JESTEM.
3. Podejmuje decyzje, do której w tym momencie mam dostęp- błędne – to też decyzje .
4. Uznaje przeszłość ze wszystkim czego doświadczyłam.
5. Nie zasłaniam się emocjami , nie kryje emocji.
6. Ufam sobie i intuicji.
7. Nie uciekam w świat iluzji, fantazji i nie piszę scenariuszy
8. Szukam rozwiązań- w nauce, rozmowach, doświadczeniu.
9. Doświadczam miłości, przyjaźni, wdzięczności.
10. Jestem SOBĄ.

Dla wszystkich, którzy czują wyczerpanie pracą i dla tych , którzy nie chcą doświadczyć tego
stanu.